Ga naar de inhoud

Blog

Zoektocht naar sporen uit de tweede wereldoorlog.

Deze week zijn een aantal ‘enthousiastelingen’ op een paar plekken aan het zoeken naar de inhoud van loopgraven uit de tweede wereldoorlog. In Grave hebben ze een ruimte in een oude kazerne waar ze de opgegraven spullen tentoonstellen. Dit soort opgravingen doen ze bij meer oude kazernes die in de oorlog gebruikt zijn, afwisselend door de Duitsers en de geallieerden. Hieronder een luchtfoto waarop zij sporen van de loopgraven zien. Deze foto hebben we van hen doorgestuurd gekregen. (bericht 08-02-2022)

luchtfoto Limosterrein met omgeving

*************************************************************************************************************************

Vleermuistelling van 14 januari 2022

Vrijdagochtend 14 januari 2022 heeft de jaarlijkse vleermuistelling in het Limosparkje plaatsgevonden door 3 leden van de Vleermuisstichting. In de bunkers in het parkje werden 16 vleermuizen in totaal aangetroffen: 2 watervleermuizen ( een nieuwe soort voor het park! ), 4 franjestaarten en 10 grootoorvleermuizen.
Elders op het terrein werden nog 12 grootoorvleermuizen in bunkers aangetroffen.

****************************************************************************************************

Stand van zaken bomenkap

Na het verschijnen van het boomveiligheidsrapport met daarin de plannen voor de kap van 43 bomen in het Limospark is de Stichting Groengroep Limos in actie gekomen!

Dat er een kapvergunning voor kap moest komen was duidelijk! Door de droogte van de afgelopen jaren zijn er landelijk, dus ook in het Limosbos problemen ontstaan. Pijnlijk, vooral ook omdat de grote beuken in het bos zo karakteristiek en beeldbepalend zijn.

Het rapport gaf ons voldoende aanleiding om ons in te zetten voor minder kap en gefaseerd werken!  Mede door inschakelen van andere deskundigen, o.a. van het IVN, en een deels hernieuwde herbeoordeling, zijn het nu geen 43 bomen, maar 19 bomen die gekapt gaan worden.

Maar de ingreep, met name langs de Dommer van Poldersveldtweg, is nog groot!  Hier speelt  het aspect van veiligheid een grote rol. De gemeente is verantwoordelijk voor ongevallen en schade en neemt geen risico’s. En dat ondersteunen wij als Stichting Groengroep Limos. We hebben hier wel veel en lange gesprekken over gevoerd.

Ook willen we nu samen met de gemeente de strook in het bos langs de Dommer van Poldersveldtweg meer beschermen. Het regenwater moet hier meer kans krijgen om de grond in te trekken, in plaats van meteen weg te stromen.

Ook willen we veel hout laten liggen. “Dood hout doet leven”, een bekende uitspraak, maar waar! Veel insecten, paddenstoelen e.d. kunnen daar een eigen leefplekje krijgen. De bosvegetatie, met name de bosanemonen, adelaarsvarens  en de salamonszegels zijn er blij mee. In het bos en ook op het veld is de hondenpoep wel een probleem, dit vormt een stikstofbron waardoor bepaalde soorten niet goed meer willen groeien Het Rapunzelklokje op het veld heeft het moeilijk. Gelukkig zijn er veel gebruikers van het park die ons steunen in het opruimen en helpen met het voorkomen van deze vorm van vervuiling! ,

\Groengroep Limos (21-2-2021)

Dec – een pareltje in Oost

Door Anne-Marie Kirch (28 december 2008)

Op een zonnige zaterdagmorgen in november fiets ik naar het Limos terrein, vlak bij mij in de buurt. Ik heb daar afgesproken met de leden van ‘Groengroep Limos’. Elke laatste zaterdag van de maand komen de zes vaste leden van deze club bij elkaar om gezamenlijk de post-zegel op het Limosterrein te onderhouden. Dit kleine perceeltje wordt al ruim tien jaar onderhouden door deze vrijwilligers, die bijna allemaal vlakbij het Limos terrein wonen. Van de gemeente Nijmegen ontvangen zij subsidie om dit mogelijk te maken.

We rooien het samen
De groengroep Limos is ontstaan vanuit de Kerngroep Limos. Meerdere werkgroepen volgden destijds de ontwikkelingen op het Limos terrein op de voet.
Sindsdien rooien ze het samen, het maaien van het gras, het snoeien van de struiken en vandaag wordt met prik-stokken het gebied opgeruimd. Het is duidelijk, de leden van de Groengroep zijn allemaal natuurliefhebbers en genieten van het buiten zijn. Jeanne: Je ziet de mensen hier genieten, op mooie zonnige dagen spelen de kinderen buiten en dat geeft mij voldoening . De meeste leden van de Groengroep hebben een groene achtergrond, bijvoorbeeld als bioloog, maar dat is echt geen voorwaarde om mee te helpen aan het onderhoud van dit pareltje in Nijmegen Oost.

Planten-ruil-verkoopdag
Er worden ook veel activiteiten georganiseerd, tijdens de jaarlijkse Parkdag in mei houden wij al jaren de planten-ruil-verkoopdag. Er staat een grote tent op het terrein en er is muziek, er zijn drankjes en hapjes. Kortom, het is altijd gezellig, ook met slecht weer. Daarnaast is er laatst in het theehuis een lezing gehouden over vleermuizen. In de bunkers zitten elke winter een aantal vleermuizen waaronder de Franjestaart. Dit is een bedreigde soort, dus dat is best bijzonder dat hij hier overwintert, vertelt Ineke. Ook voor kinderen zijn er activiteiten, zoals verhalen vertellen in de bunker, natuurlijk in het donker. De kinderen vinden het prachtig, zegt Jeanne.

Historie en toekomst
Ook willen de leden een ommetje ontwikkelen, een wandeling met uitleg over het terrein, de meeste leden kennen de historie van dit gebied. Het lijkt ons leuk om in de toekomst deze kennis aan anderen over te dragen.
Ondertussen wordt er door de andere leden flink doorgewerkt, maar dan is er koffie. Ineke heeft lekkere spinazietaartjes meegenomen die goed in de smaak vallen. Er gaat nooit een werkdag voorbij zonder koffie en iets lekkers.

Contactgegevens
info@groengroeplimos.nl