Ga naar de inhoud

Stand van zaken bomenkap

Na het verschijnen van het boomveiligheidsrapport met daarin de plannen voor de kap van 43 bomen in het Limospark is de Stichting Groengroep Limos in actie gekomen!

Dat er een kapvergunning voor kap moest komen was duidelijk! Door de droogte van de afgelopen jaren zijn er landelijk, dus ook in het Limosbos problemen ontstaan. Pijnlijk, vooral ook omdat de grote beuken in het bos zo karakteristiek en beeldbepalend zijn.

Het rapport gaf ons voldoende aanleiding om ons in te zetten voor minder kap en gefaseerd werken!  Mede door inschakelen van andere deskundigen, o.a. van het IVN, en een deels hernieuwde herbeoordeling, zijn het nu geen 43 bomen, maar 19 bomen die gekapt gaan worden.

Maar de ingreep, met name langs de Dommer van Poldersveldtweg, is nog groot!  Hier speelt  het aspect van veiligheid een grote rol. De gemeente is verantwoordelijk voor ongevallen en schade en neemt geen risico’s. En dat ondersteunen wij als Stichting Groengroep Limos. We hebben hier wel veel en lange gesprekken over gevoerd.

Ook willen we nu samen met de gemeente de strook in het bos langs de Dommer van Poldersveldtweg meer beschermen. Het regenwater moet hier meer kans krijgen om de grond in te trekken, in plaats van meteen weg te stromen.

Ook willen we veel hout laten liggen. “Dood hout doet leven”, een bekende uitspraak, maar waar! Veel insecten, paddenstoelen e.d. kunnen daar een eigen leefplekje krijgen. De bosvegetatie, met name de bosanemonen, adelaarsvarens  en de salamonszegels zijn er blij mee. In het bos en ook op het veld is de hondenpoep wel een probleem, dit vormt een stikstofbron waardoor bepaalde soorten niet goed meer willen groeien Het Rapunzelklokje op het veld heeft het moeilijk. Gelukkig zijn er veel gebruikers van het park die ons steunen in het opruimen en helpen met het voorkomen van deze vorm van vervuiling! ,

\Groengroep Limos (21-2-2021)